Jdi na obsah Jdi na menu

Tyto stránky jsou věnovány vzácnému člověku jakým je profesor Pavel Dungl, přednosta ortopedické kliniky nemocnice na Bulovce.

Zde se můžete podívat na video,ve kterém prof.Dungl vypráví o svém životě

Prof.Pavel Dungl se narodil v roce 1948 v Olbramkostele u Znojma. Před 33 lety nastoupil na starou ortopedickou kliniku na Vychovatelně Na Bulovce. Do řad lékařů na klinice vstoupil s energií a entuziazmem. Pustil se do traumatologie a alloplastik, zejména však do dětské ortopedie. Měl štěstí, že ještě zastihl prof. Pavlanského, který jej nesporně ovlivnil v medicínském zaměření i svou lidskou všestranností. S velkým nasazením, odvahou a odborným přehledem získával značné zkušenosti v operativě dětské kyčle a nohy za podpory prof. Slavíka, který v Pavlu Dunglovi brzy rozpoznal jeho schopnosti. Jistou dobu pracoval v centru evropské ortopedie, ve Vídni. Zde získal další zkušenosti a respekt, které odstartovaly jeho kariéru a nasměrovaly ho dále do Evropy. Je logické, že se stal přednostou kliniky po prof. Matějovském.

Prof.Dungl hostem Hydeparku na ČT24
Od svého nástupu projevoval vlastnosti, které mu byly dány geneticky i výchovou. Tvrdost a nesmlouvavost, pracovitost a cílevědomost i zemitost, provázená jiskrou v oku, ne nepodobnou jiskře vína z vinic kolem Olbramkostela. Navíc je to osoba mnohostranně založená. Výrazný esprit, šarm a komunikativní schopnosti jsou ve spojení s renesančním založením, hlubokými znalostmi dějepisu, zeměpisu, poezie, hudby a výtvarného umění zdrojem inspirace kolegů při velkých vizitách. A nejen tam...
V náročném tempu v sobě nezapře sportovce – především tenistu a golfistu. Nelze zapomenout na jeho zálibu v myslivosti, v motorkách a automobilech.
Odborné a organizační kvality Pavla Dungla jsou české ortopedické veřejnosti velmi dobře známy, ať již z práce ve výboru společnosti, IPVZ, kongresů, publikací v periodikách a monografií nebo ze zkoušení adeptů ortopedie při atestačních zkouškách. Méně známé je již mezinárodní renomé jubilanta. V letech 1984–1989 absolvoval několikaměsíční zahraniční studijní pobyty v Rakousku, Německu, Švýcarsku a USA. Většinou byly spojeny s přednáškovou činností, v níž prezentoval výsledky léčení dětských ortopedických vad. V letech 1990–1993 pracoval v ortopedické nemocnici Speising ve Vídni, kde byl v roce 1994 jmenován profesorem-konzultantem této nemocnice. Zahraniční stáže významně ovlivnily jeho odborný růst a rozhled v ortopedii a díky přátelství s celou řadou významných světových ortopedů otevřely cestu k studijním pobytům mladší generaci ortopedů na evropských i zámořských pracovištích. Na druhé straně se díky němu dostala do povědomí zahraničních pracovišť úroveň ortopedie u nás, o čemž svědčí řada návštěv hostujících profesorů, ale i adeptů dětské ortopedie z Evropy i zámoří. Profesor Dungl se stal řádným členem řady ortopedických společností – členem výkonné rady EFORT, členem Společnosti německy mluvících dětských ortopedů, korespondujícím členem Pediatrické ortopedické společnosti Severní Ameriky a Argentinské ortopedické společnosti. Dále je čestným členem Rakouské, Slovenské, Maďarské a Polské ortopedické společnosti. Za nejvýznamnější ocenění jeho práce na poli dětské ortopedie lze považovat fakt, že byl v roce 1998 zvolen do výkonného výboru Evropské pediatrické společnosti, v němž dosud pracuje, a v letech 2004–2005 vykonával funkci prezidenta této společnosti jakožto první ortoped z bývalého východního bloku. V současnosti je navíc členem redakční rady nového časopisu Journal of pediatric orthopedics.
Pavel Dungl bytostně ovlivňuje a obohacuje jak medicínu, tak i společenství nás všech v jeho okolí. Přeji pevné zdraví, pevnou ruku a i nadále jiskru v oku.Prof.Pavel Dungl má za sebou více než 13 000 operací a v rekonstrukční ortopedii je nenahraditelný.

Zde se můžete podívat na další video s prof.Dunglem