Jdi na obsah Jdi na menu

Kniha

Ortopedie - Pavel Dungl a kolektiv

Souhrnná učebnice ortopedie nebyla v českém písemnictví vydána za posledních více než 30 let. K jednotlivým specializovaným okruhům vyšla sice řada knižních publikací, chyběl však komplexní a jednotící pohled na celou problematiku. Autorský kolektiv Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK v Praze Na Bulovce pod vedením prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. svým dílem nyní tuto mezeru na našem knižním trhu dokonale vyplňuje. Autoři pokrývají vzhledem k charakteru a zaměření svého pracoviště nejen výuku a další vzdělání postgraduální, ale i pregraduální. Již z toho je zřejmé, že kniha poskytuje zdroj informací lékařům z oboru ortopedie a ortopedické protetiky, současně však také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, rehabilitační lékařství či dětské a dorostové lékařství. Součástí této rozsáhlé monografie je samozřejmě i bohatá obrazová dokumentace - v publikaci najdete na 1400 názorných kreseb, fotografií a rtg snímků.

Cena: 1599
Název:

Ortopedie

   
Autor:

Dungl Pavel a kolektiv

Formát / stran: 20×25 cm, 1280 stran
Datum vydání: 14.01.2005
Katalogové číslo: 1259
ISBN: 80-247-0550-8
 

Z obsahu

Seznam zkratek 17
Předmluva (Pavel Dungl) 25
1 Úvod (Pavel Dungl) 27
1.1 Stručná historie oboru 27
1.2 Významné osobnosti české ortopedie 30
2 Ortopedická diagnostika (Jiří Kolman) 35
2.1 Ortopedické vyšetřovací metody (Jiří Kolman, Pavel Dungl) 35
2.1.1 Anamnéza 35
2.1.2 Nynější onemocnění 36
2.1.3 Objektivní vyšetření 36
2.1.4 Funkční vyšetření 38
2.2 Ortopedické symptomy (Jiří Kolman, Pavel Dungl) 50
2.3 Laboratorní vyšetření (Ondřej Adamec) 51
2.3.1 Vyšetření kostního metabolismu 52
2.3.1 Vyšetření aktivity zánětu a patologického procesu 53
2.3.2 Imunologické vyšetření 54
2.3.3 Další biochemická vyšetření 54
2.4 Vyšetření kloubního punktátu (Ondřej Adamec) 54
2.5 Základy neurologické diagnostiky (Eduard Ehler) 59
2.6 Zobrazovací metody (Jaroslav Štrof, Kristina Žižkovská) 66
2.6.1 RTG – rentgenové vyšetření (skiagrafie, skiaskopie) 66
2.6.2 CT – výpočetní tomografie (komputerová tomografie) 68
2.6.3 MR – magnetická rezonance 69
2.6.4 Radionuklidové metody (Daniela Chroustová) 70
2.6.5 Angiografie 78
2.6.6 Flebografie 79
2.6.7 Artrografie 79
2.6.8 Perimyelografie 80
2.6.9 Sonografie – ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie, sonografie, diagnostický ultrazvuk) 80
2.7 Biomechanika chůze (Pavel Dungl) 81
3 Léčebná rehabilitace (Zdeněk Koutný) 93
3.1 Pohybová terapie (fyzioterapie) 93
3.1.1 Analytické (ortopedické) rehabilitační metody 94
3.1.2 Syntetické (neurologické) rehabilitační metody a rehabilitační metody na neurofyziologické bázi 101
3.2 Ergoterapie 103
3.3 Fyzikální terapie (fyziatrie) 103
3.3.1 Mechanoterapie 105
3.3.2 Kontaktní elektroterapie 107
3.3.3 Nekontaktní elektroterapie 111
3.3.4 Magnetoterapie 113
3.3.5 Fototerapie 113
3.3.6 Hydroterapie (vodoléčba) 117
4 Farmakologická terapie v ortopedii (Jan Vaculík) 121
4.1 Nesteroidní antirevmatika 121
4.1.1 Mechanismus účinku 121
4.2 Injekční léčba kortikosteroidy 126
4.3 SYSADOA, chondroprotektiva, DMARD (Jan Vaculík, Aleš Podškubka) 131
4.4 Antimikrobiální léčiva v ortopedii a traumatologii (Petr Závitkovský) 136
4.5 Chemoterapeutika 139
5 Ortopedická protetika (Michal Matějíček) 141
5.1 Protetická protetometrie 143
5.2 Protetika 144
5.3 Ortotika 153
5.4 Kalceotika 156
5.5 Adjuvatika 161
6 Amputace (Radovan Kubeš) 165
6.1 Historický vývoj, definice 165
6.2 Gilotinové (cirkulární) amputace 165
6.3 Laloková amputace 166
6.4 Indikace k amputacím 167
6.5 Rozhodnutí o výši amputace 169
6.6 Komplikace amputací 169
6.7 Amputace v dětském věku 170
6.8 Amputace a exartikulace horní končetiny 170
6.9 Amputace a exartikulace dolní končetiny 172
7 Zánětlivá a degenerativní onemocnění (Petr Závitkovský) 177
7.1 Osteoartróza (Pavel Dungl) 177
7.2 Hemofilie (Radovan Kubeš) 180
7.2.1 Úvod do hematologické problematiky 180
7.2.2 Klinické projevy hemofilie 182
7.2.3 Incidence postižení kloubů 183
7.2.4 Klasifikace kloubních změn u hemofilické artropatie 184
7.2.5 Hemartros a jeho terapie u hemofiliků 184
7.2.6 Substituční terapie 186
7.2.7 Hemofilická synovialitida 187
7.2.8 Hemofilický pseudotumor 189
7.2.9 Ilický hematom (illiacus haematoma) 191
7.2.10 Operační zásady u hemofiliků, indikace k výkonům 191
7.2.11 Synovektomie 192
7.2.12 Korekční osteotomie kolenního kloubu 192
7.2.13 Debridement kolenního kloubu 193
7.2.14 Totální endoprotéza kolenního kloubu 193
7.2.15 Totální endoprotéza kyčelního kloubu u hemofiliků 194
7.2.16 Flexní kontraktura hlezna 195
7.2.17 Hemofilická artropatie loketního kloubu 195
7.2.18 Léčba zlomenin u hemofiliků 195
7.2.19 Neuropraxie u hemofiliků 197
7.2.20 Ektopické osifikace 197
7.2.21 Ischemická kontraktura 197
7.2.22 RTG klasifikace kloubních změn 197
7.2.23 Prevence peroperační nákazy od HIV pozitivních pacientů 198
7.2.24 Závěr 198
7.3 Vybraná revmatická onemocnění v dospělém věku (Zdeněk Matějovský ml.) 199
7.3.1 Revmatoidní artritida 201
7.3.2 Lupus erythematosus 202
7.4 Revmatická onemocnění dětského věku (Ondřej Adamec) 202
7.4.1 Juvenilní idiopatická artritida 202
7.4.2 Kawasakiho choroba 214
7.4.3 Henochova-Schönlainova purpura 214
7.4.4 Juvenilní systémový lupus erythematosus 215
7.4.5 Juvenilní dermatomyozitida 216
7.4.6 Juvenilní sklerodermie 216
7.4.7 Revmatická horečka 217
7.4.8 Fibromyalgický syndrom 218
7.4.9 Pigmentová vilonodulární synovialitida 218
7.5 Metabolická systémová onemocnění (Monika Frydrychová) 219
7.5.1 Ochronóza 219
7.5.2 Porfyrie 219
7.5.3 Krystalové artropatie 219
7.5.3.1 Dna (arthritis urica) 220
7.5.3.2 Pseudodna (chondrokalcinóza) 221
7.5.3.3 Leschův-Nyhanův syndrom (hereditární hyperurikemie) 221
7.5.3.4 Gaucherova choroba 221
7.6 Nespecifické infekce kostí – osteomyelitidy 222
7.6.1.Akutní hematogenní osteomyelitida 222
7.6.1.1 Novorozenecká a kojenecká osteomyelitida 223
7.6.1.2 Osteomyelitida v dětském věku 224
7.6.1.3 Hematogenní osteomyelitida u dospělých 226
7.6.2 Akutní exogenní osteomyelitida 227
7.6.3 Subakutní osteomyelitida 228
7.6.4 Primárně chronická osteomyelitida 228
7.6.5 Sekundární chronická osteomyelitida 229
7.7 Hnisavý zánět kloubu (pyogenní artritida) 231
7.8 Specifické záněty kostí a kloubů 232
7.8.1 Tuberkulóza pohybového aparátu 232
7.8.2 Ostatní specifické záněty 238
7.9 Anaerobní infekce 240
7.10 Infikované paklouby 241
8 Vrozené vady končetin a systémové vady skeletu (Jiří Chomiak) 245
8.1 Definice, epidemiologie, etiologie 245
8.2 Klasifikace 246
8.3 Diagnóza, prognóza a terapie 247
8.4 Vrozené defekty končetin a páteře 247
8.4.1 Vrozené defekty končetin (dysmelie) 249
8.4.2 Vrozené defekty páteře 258
8.5 Vrozené poruchy vývoje skeletu (dysplazie) 258
8.5.1 Defekty růstu dlouhých kostí a/nebo páteře 260
8.5.1.1 Achondroplazie (chondrodystrophia foetalis) 260
8.5.1.2.Hypochondroplazie 263
8.5.1.3 Tanatoforický dwarfismus 263
8.5.1.4 Diastrofická dysplazie, diastrofický dwarfismus 264
8.5.1.5 Mnohočetná epifyzární dysplazie 265
8.5.1.6 Spondyloepifyzární dysplazie 268
8.5.1.7 Pseudoachondroplazie 271
8.5.1.8 Metafyzární chondrodysplazie 274
8.5.1.9 Chondrodysplasia punctata (chondrodystrophia foetalis ossificans) 274
8.5.1.10 Chondroektodermální dysplazie (Ellisův-van Creveldův syndrom) 275
8.5.1.11 Larsenův syndrom 275
8.5.1.12 Dysplasia cleidocranialis (dysostosis cleidocranialis) 276
8.5.2 Poruchy vývoje chrupavky a vazivových komponent skeletu 277
8.5.2.1 Dysplasia epiphysealis hemimelica (aclasia epiphysealis, morbus Trevor) 277
8.5.2.2 Vrozené mnohočetné exostózy, syndrom mnohočetných osteokartilaginózních exostóz (MOCE) 278
8.5.2.3 Mnohočetná enchondromatóza (enchondromatosis, Ollierova nemoc) 280
8.5.2.4 Fibrózní kostní dysplazie (osteodysplasia fibrosa, morbus Jaffe-Lichtenstein) 281
8.5.2.5 Neurofibromatóza (morbus von Recklinghausen) 283
8.5.3 Změny hustoty kortikálních diafyzárních částí a/nebo modelace metafýz 287
8.5.3.1 Osteogenesis imperfecta 287
8.5.3.2 Diafyzární dysplazie, progresivní diafyzární dysplazie (Camuratiho-Engelmannova choroba) 292
8.5.3.3 Meloreostóza 293
8.5.3.4 Osteopoikilóza 294
8.5.3.5 Osteopathia striata 294
8.5.3.6 Infantilní kortikální hyperostóza (morbus Caffey) 295
8.5.3.7 Pyknodysostóza 295
8.5.3.8 Osteopetróza (morbus Albers-Schönberg) 295
8.5.4 Dysostózy 296
8.5.5 Idiopatické osteolýzy 297
8.5.5.1 Idiopatická osteolýza (syndrom mizející kosti) 297
8.5.6 Chromozomální aberace 298
8.5.6.1 Downův syndrom 298
8.5.7 Primárně metabolická onemocnění, vrozené poruchy vývoje vaziva (dystrofie) 300
8.5.7.1 Mukopolysacharidózy 300
8.5.7.2 Lipidózy 305
8.6 Další syndromy s ortopedickými projevy 307
8.6.1 Hereditární onychoosteodysplazie (patela-nail syndrom) 307
8.6.2 Ehlersův-Danlosův syndrom 307
8.6.3 Marfanův syndrom 310
8.6.4 Rubinsteinův-Taybiův syndrom 313
8.6.5 Proteovský syndrom 313
8.6.6 Klippelův-Trenaunayův syndrom a Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom 314
9 Neuromuskulární onemocnění (Jiří Chomiak) 319
9.1 Definice, klasifikace a diagnóza 319
9.2 Neprogresivní neuromuskulární onemocnění 321
9.2.1 Dětská mozková obrna (DMO, Littleova choroba, cerebrální paréza, statická encefalopatie) 321
9.2.2 Spinální dysrafie 348
9.2.3 Syndrom mnohočetných kloubních kontraktur (arthrogryposis multiplex congenita, amyoplasia congenita) 357
9.2.4 Poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna, choroba Heineova-Medinova) 362
9.2.5 Porodní poranění brachiálního plexu (vrozená paréza plexus brachialis) 366
9.3 Progresivní neuromuskulární onemocnění 370
9.3.1 Svalové dystrofie 371
9.3.2 Hereditární motorické a senzitivní neuropatie (morbus Charcot-Marie-Tooth, peroneální svalová atrofie) 377
9.3.3 Friedreichova ataxie (spinocerebelární ataxie) 379
9.3.4 Spinální muskulární atrofie 380
9.3.5 Rettův syndrom 382
9.3.6 Hereditární spastická paraparéza 382
9.3.7 Vrozená analgie a získané poruchy čití 382
10 Metabolická kostní onemocnění (Pavel Dungl) 385
10.1 Stavba a funkce kosti 385
10.2 Rachitida 391
10.2.1 Kalcipenická rachitida 391
10.2.2 Vitamin D-rezistentní rachitida 392
10.3 Osteomalacie 392
10.4 Osteoporóza 394
10.5 Osteopatie se zvýšenou hustotou kosti 398
10.5.1 Osteodystrophia deformans Paget (morbus Paget) 398
10.5.2 Osteopetróza (morbus Albers-Schönberg) 399
10.6 Endokrinní osteopatie 400
10.6.1 Hyperparatyreoidismus (morbus von Recklinghausen) 400
10.6.2 Renální osteodystrofie 400
10.6.3 Dysfunkce hypofýzy 403
10.6.4 Hypoparatyreoidismus 404
10.7 Vitaminové osteopatie (Pavel Dungl, Jiří Chomiak) 404
10.7.1 Hypervitaminóza D 404
10.7.2 Kurděje (skorbut) 405
10.7.3 Hypervitaminóza A 406
11 Afekce svalů a šlach (Jan Vaculík) 407
11.1 Poranění svalů (Pavel Dungl) 407
11.1.1 Popis, diagnóza a terapie jednotlivých svalových poškození 408
11.2 Hnisavá myozitida (Jiří Chomiak) 409
11.3 Lokalizovaná myofasciální bolest (myofascitis) 410
11.4 Onemocnění šlach 414
11.4.1 Radiální epikondylitida (tenisový loket) 418
11.4.2 Ulnární epikondylitida (oštěpařský, golfový loket) 421
11.4.3 Ostatní tendinopatie 422
12 Úžinové syndromy (Eduard Ehler) 427
12.1 Elektrofyziologická diagnostika – indikace a možnosti 428
12.2 Thoracic outlet syndrom 430
12.3 Úžinové syndromy horních končetin 432
12.4 Úžinové syndromy dolních končetin 442
12.5 Poranění periferních nervů (Eduard Zvěřina) 450
12.5.1 Periferní nerv 451
12.5.2 Poranění nervů, patofyziologie, klinika 454
12.5.3 Obecné principy vyšetření poranění nervů 458
12.5.4 Operační indikace a výkony 459
12.5.5 Průběh a funkce nejdůležitějších nervů 463
12.6 Komplexní regionální bolestivý (Sudeckův) syndrom (Jan Vaculík) 463
13 Nádory pohybového aparátu (Zdeněk Matějovský ml.) 471
13.1 Obecná část 471
13.2 Nádory kostí 480
13.2.1 Diagnostika nádorů kostí 481
13.2.2 Systémová terapie nádorů kostí 485
13.2.3 Speciální část 486
13.3 Nádorům podobné afekce 496
13.4 Skeletální metastázy a patologické zlomeniny 498
13.5 Nádory měkkých tkání (Zdeněk Matějovský st.) 501
13.5.1 Obecná část 501
13.5.2 Speciální část 503
13.6 Typy operačních výkonů 512
13.6.1 Výkony diagnostické 512
13.6.2 Výkony léčebné 514
14 Obecná traumatologie (Tomáš Malkus) 519
14.1 Úvod 519
14.1.1 Cévní zásobení dlouhých kostí 522
14.1.2 Hojení kostí 524
14.2 Diagnóza 526
14.3 Klasifikace 528
14.4 Terapie zlomenin 532
14.4.1 Konzervativní terapie 532
14.4.2 Repoziční techniky 536
14.4.3 Operační léčba 537
14.4.4 Typy osteosyntéz 539
14.5 Otevřené zlomeniny 560
14.5.1 Klasifikace 560
14.5.2 Terapie 562
14.6 Paklouby 565
14.7 Poranění měkkých tkání 570
14.7.1 Druhy ran 570
14.7.2 Hojení ran 572
14.7.3 Zavřená poranění 574
14.8 Dětské zlomeniny 576
14.8.1 Klasifikace 577
14.8.2 Terapie 579
14.9 Obvazová technika 582
14.9.1 Obecné zásady přikládání obvazů 582
14.9.2.Obvazy šátkové 584
14.9.3 Obvazy obinadlové 584
14.9.4 Extenze 589
14.9.5 Dlahy a dlahové obvazy 591
14.9.6 Sádrovací technika 591
15 Páteř (Ladislav Tóth) 601
15.1 Úvod 601
15.1.1 Praktická anatomie páteře 601
15.1.2 Vrozené vady páteře 603
15.1.3 Vrozené vady hrudníku (Monika Frydrychová) 604
15.2 Deformity páteře 606
15.2.1 Základní terminologie a dělení deformit páteře 606
15.2.2 Skolióza 609
15.2.3 Hyperkyfóza a hyperlordóza páteře 618
15.3 Degenerativní onemocnění páteře 621
15.3.1 Degenerativní onemocnění krční páteře 621
15.3.2 Degenerativní onemocnění hrudní páteře 625
15.3.3 Degenerativní onemocnění bederní páteře 626
15.4 Zánětlivá onemocnění páteře (Ladislav Tóth, Josef Včelák) 635
15.4.1 Revmatoidní artritida páteře 635
15.4.2 Nespecifické záněty 641
15.4.3 Specifická spondylitida 644
15.5 Nádory páteře (Zdeněk Matějovský st.) 646
15.6 Spondylolýza a spondylolistéza 648
15.7 Ortopedické aspekty poškození míchy (Marek Majerníček) 653
15.7.1 Anatomické poznámky 653
15.7.2 Patofyziologie poranění míchy 654
15.7.3 Klinický obraz 655
15.7.4 Typické míšní syndromy 657
15.7.5 Diagnóza 658
15.7.6 Terapie 659
15.8 Bolestivé syndromy v oblasti páteře 662
15.8.1 Bolesti v oblasti krční a hrudní páteře 662
15.8.2 Bolesti v kříži (low back pain) 663
15.8.3 Bolestivý syndrom sakroiliakálního kloubu 670
15.8.4 Bolestivý syndrom kostrče 670
16 Krk (Monika Frydrychová) 671
16.1 Vrozené vady 671
16.1.1 Klippelův-Feilův syndrom 671
16.1.2 Sprengelova deformita 672
16.1.3 Pterygium colli 673
16.2 Torticollis muscularis congenita 674
17 Rameno (Ivo Kofránek) 677
17.1 Vyšetření ramene 677
17.1.1 Praktická anatomie 677
17.1.2 Klinické vyšetření ramene 678
17.1.3 Radiologické vyšetření ramene 680
17.2 Vrozené vady ramenního pletence 681
17.2.1 Kleidokraniální dysostóza 682
17.2.2 Vrozený pakloub klíčku 682
17.2.3 Os acromiale 682
17.2.4 Dysplazie glenohumerálního kloubu 682
17.3 Instability ramene 683
17.3.1 Biomechanika 683
17.3.2 Klasifikace luxací 683
17.3.3 Diagnóza 683
17.3.4 Traumatická a posttraumatická recidivující luxace 684
17.3.5 Habituální luxace 684
17.3.6 Terapie 684
17.3.7 Multidirekcionální atraumatická instabilita 686
17.3.8 Inveterovaná luxace ramene 686
17.3.9 Akromioklavikulární instabilita 686
17.3.10 Sternoklavikulární instabilita 687
17.4 Degenerativní onemocnění ramenního kloubu 687
17.4.l Glenohumerální artróza 687
17.4.2 Akromioklavikulární artróza 688
17.4.3 Impingement syndrom 688
17.4.4 Syndrom šlachy dlouhé hlavy bicepsu 690
17.4.5 Ruptury rotátorové manžety 690
17.4.6 Syndrom ztuhlého ramene 691
17.4.7 Kalcifikující tendinitida 693
17.5 Aseptická nekróza hlavice humeru a artropatie 694
17.5.1 Aseptická nekróza hlavice humeru (morbus Haas) 694
17.5.2 Artropatie ramene 695
17.6 Zánětlivá onemocnění v oblasti ramene 696
17.6.1 Revmatoidní artritida ramene 696
17.6.2 Infekční artritida 696
17.6.3 Bursitis subacromialis 697
17.7 Některé operační výkony v oblasti ramene 698
17.7.1 Artrodéza ramene 698
17.7.2 Aloplastiky ramenního kloubu 698
17.8 Artroskopie ramenního kloubu (Tomáš Kasal) 700
17.8.1 Artroskopické přístupy 702
18 Loket (Ivo Kofránek) 707
18.1 Vyšetření lokte 707
18.1.1 Praktická anatomie 707
18.1.2 Klinické vyšetření lokte 708
18.2 Vrozené vady v oblasti lokte 710
18.2.1 Vrozená luxace loketního kloubu 710
18.2.2 Vrozená luxace hlavičky radia 710
18.2.3 Vývojová luxace hlavičky radia 710
18.2.4 Vrozená radioulnární synostóza 710
18.2.5 Vrozená synostóza lokte 711
18.2.6 Vrozený zkrat radia 711
18.2.7 Vrozený zkrat ulny 711
18.2.8 Vrozený pakloub radia 711
18.2.9 Vrozený pakloub ulny 711
18.3 Osové deformity lokte 712
18.4 Aseptické nekrózy v oblasti lokte 713
18.4.1 Morbus Panner (aseptická nekróza hlavičky humeru, tzv.vrhačský loket) 713
18.4.2 Morbus Hegemann I (aseptická nekróza trochley humeru) 713
18.4.3 Morbus Hegemann II (aseptická nekróza hlavičky radia) 713
18.5 Artropatie v oblasti lokte 714
18.5.1 Hemofilická artropatie 714
18.5.2 Neuropatická artropatie (Charcotův kloub) 714
18.6 Degenerativní onemocnění lokte 715
18.6.1 Artróza lokte 715
18.6.2 Chondromatóza lokte 716
18.7 Zánětlivá onemocnění lokte 716
18.7.1 Revmatoidní artritida 716
18.7.2 Septická artritida lokte 717
18.7.3 Bursitis olecrani (studentský loket) 718
18.8 Entezopatie lokte 718
18.8.1 Epicondylitis radialis humeri (tenisový loket) 719
18.8.2 Epicondylitis ulnaris humeri (oštěpařský loket, golfový loket) 719
18.9 Jiná onemocnění lokte 719
18.9.1 Volkmannova kontraktura 719
18.9.2 Heterotopické osifikace 720
18.10 Některé operační výkony v oblasti lokte 721
18.10.l Artrodéza lokte 721
18.10.2 Totální endoprotéza loketního kloubu 721
18.11 Artroskopie loketního kloubu (Tomáš Kasal) 722
19 Ruka (Radovan Kubeš) 725
19.1 Regionální anestezie v oblasti ruky 725
19.2 Operační přístupy k ruce a distálnímu předloktí 727
19.3 Ošetření poranění šlach ruky 729
19.3.1 Anatomie extenzorového aparátu 729
19.3.2 Anatomie flexorového aparátu 733
19.3.3 Termín ošetření 734
19.3.4 Technika sutury 734
19.3.5 Ošetření poranění flexorů 740
19.3.6 Ošetření poranění extenzorů 743
19.4 Základní vrozené vady ruky 750
19.4.1 Madelungova deformita 750
19.4.2 Kamptodaktylie 752
19.4.3 Klinodaktylie 753
19.4.4 Deltový falang (delta phalanx) 753
19.4.5 Manus vara congenita (Pavel Dungl) 753
19.5 Základní postižení šlach a dlaňové aponeurózy 754
19.5.1 Lupavý prst (stenozující tendovaginita, „trigger finger“) 754
19.5.2 Morbus de Quervain 756
19.5.3 Dupuytrenova kontraktura 756
19.6 Rhizarthrosis, artróza trapeziometakarpálního kloubu („kořenový kloub“) 758
19.7 Základní poúrazové stavy karpu 760
19.7.1 Paklouby navikulární kosti 760
19.7.2 Nestability karpu 764
19.7.3 Distální radioulnární skloubení 774
19.8 Aseptické nekrózy v oblasti ruky 775
19.8.1 Aseptická nekróza lunata (morbus Kienböck) 776
19.8.2 Aseptická nekróza člunkové kosti (morbus Preiser) 778
19.8.3 Aseptická nekróza os capitatum 779
19.8.4 Aseptické nekrózy hlaviček metakarpů (morbus Dietrich) 779
19.8.5 Aseptická nekróza prstů (morbus Thiemann) 779
19.8.6 Aseptická nekróza proc.styloideus radii et ulnae (morbus Burns-Muller) 779
19.9 Základní operační výkony na ruce 779
19.9.1 Artrodézy v oblasti zápěstí a ruky 779
19.9.2 Limitované dézy karpu 782
19.9.3 Revmatochirurgie ruky 784
19.9.4 Možnosti endoprotetiky v oblasti zápěstí a ruky 793
19.9.5 Artroskopie ruky (Jiří Chomiak) 794
20 Onemocnění dětského kyčelního kloubu (Pavel Dungl) 799
20.1 Vrozená (vývojová) dysplazie kyčelní 799
20.1.1 Definice 799
20.1.2 Historické poznámky 799
20.1.3 Etiologie a epidemiologie (Pavel Dungl, Milan Rejholec) 805
20.1.4 Morfologie 808
20.1.5 Cévní zásobení kyčelního kloubu 810
20.1.6 Zobrazovací metody u DDH 814
20.1.7 Klinické vyšetření 822
20.1.8 Klasifikace 824
20.1.9 Terapie 827
20.1.10 Vrozená subluxace kyčelního kloubu 829
20.1.11 Zavřená repozice 831
20.1.12 Otevřená repozice 834
20.1.13 Avaskulární nekróza 838
20.1.14 Základní operační výkony u DDH 842
20.1.15 Salterova osteotomie pánve, acetabuloplastiky 847
20.1.16 Operace stříšky a Chiariho osteotomie 850
20.1.17 Reziduální dysplazie 853
20.1.18 Poškození labra 860
20.1.19 Hodnocení výsledků léčení DDH 861
20.2 Coxa vara congenita 862
20.3 Změny pánve a kyčelních kloubů u systémových chorob 864
20.4 Coxa vara dospívajících 868
20.5 Morbus Perthes 877
20.6 Transientní synovialitida kyčelního kloubu 888
20.7 Vrozeně krátký femur 888
20.8 Postižení kyčelních kloubů při srpkovité anemii (Pavel Dungl, Milan Rejholec) 894
21 Onemocnění kyčelního kloubu u dospělých (Pavel Dungl) 897
21.1 Klinické vyšetření 897
21.2 Biomechanika kyčelního kloubu 897
21.3 Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu 899
21.3.1 Disekující osteochondróza hlavice kosti stehenní 902
21.3.2 Lupavá kyčel (coxa saltans) 903
21.4 Idiopatická avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní 904
21.5 Role osteotomie v operačním léčení koxartrózy 908
21.5.1 Artrodéza kyčelního kloubu 915
21.6 Totální náhrada kyčelního kloubu 917
21.6.1 Základní údaje 917
21.6.2 Typy endoprotéz kyčelního kloubu 922
21.6.3 Rozdělení artikulačních povrchů 926
21.7 Totální endoprotéza kyčle ve speciálních indikacích 928
21.7.1 Revmatoidní artritida 928
21.7.2 Vývojová dysplazie kyčelního kloubu 928
21.7.3 Implantace TEP u protruze acetabula 930
21.8 Komplikace totální náhrady kyčelního kloubu 931
21.8.1 Otěr u totální endoprotézy kyčle 933
21.8.2 Heterotopická osifikace 935
21.8.3 Luxace endoprotézy 937
21.8.4 Periprotetické zlomeniny 938
21.8.5 Nestejná délka končetin 939
21.8.6 Poranění nervů 939
21.8.7 Infikovaná TEP kyčelního kloubu 939
21.9 Revizní operace TEP kyčelního kloubu 942
21.10 Rehabilitace po endoprotéze kyčelního kloubu 945
21.11 Hodnocení výsledků po TEP kyčle 949
21.11.1 Harrisovo schéma 949
21.11.2 Přežívání implantátů v grafu Kaplanově-Meierově 950
21.12 Artroskopie kyčle (Pavel Dungl, Tomáš Kasal) 950
22.Koleno (Aleš Podškubka) 953
22.1 Anatomické poznámky 953
22.2 Vrozené a vývojové vady 954
22.2.1 Vrozená dislokace kolena 954
22.2.2 Vrozená luxace pately 955
22.2.3 Patella bipartita, patella partita 955
22.2.4 Diskoidní meniskus 956
22.3 Choroby z přetížení 956
22.3.1 Morbus Osgood-Schlatter 956
22.3.2 Morbus Sinding-Larsen 957
22.3.3 Tendopatie lig.patellae (skokanské koleno, jumper´s knee) 958
22.4 Disekující osteochondróza (osteochondrosis dissecans) 959
22.5 Poranění vazivového aparátu kolena a jeho následky 961
22.5.1 Obecná část 961
22.5.2 Poranění předního zkříženého vazu 966
22.5.3 Poranění vnitřního postranního vazu 969
22.5.4 Poranění zadního zkříženého vazu 970
22.5.5 Poranění posterolaterálního komplexu 970
22.5.6 Kombinovaná poranění 971
22.5.7 Dislokace kolena 972
22.6 Poranění a poškození menisků 974
22.7 Poranění kloubní chrupavky 978
22.8 Poruchy femoropatelárního skloubení (chondropatie pately, femoropatelární syndrom, „anterior knee pain“) 982
22.9 Gonartróza 991
22.10 Morbus Ahlbäck (aseptická nekróza mediálního kondylu femuru) 996
22.11 Různá postižení 997
22.11.1 Burzitidy v okolí kolenního kloubu 997
22.11.2 Popliteální cysta (Bakerova cysta) 997
22.11.3 Ganglion (cysta) menisku 998
22.11.4 Synoviální pliky 999
22.12 Aloplastika kolenního kloubu (Aleš Podškubka, Petr Hajný) 999
22.12.1 Vývoj a typy implantátů 999
22.13 Artroskopie 1012
22.13.1 Menisky 1015
22.13.2 Chrupavky 1019
22.13.3 Femoropatelární kloub 1020
22.13.4 Synoviální výstelka 1021
22.13.5 Volná tělíska 1021
22.13.6 Synoviální pliky 1021
22.13.7 Disekující osteochondróza kondylů femuru 1021
22.13.8 Přední zkřížený vaz 1023
22.13.9 Zadní zkřížený vaz 1025
22.13.10 Nitrokloubní zlomeniny 1025
22.13.11 Hnisavý nitrokloubní zánět (purulentní synovialitida) 1026
22.13.12 Komplikace artroskopie 1026
23 Bérec a hlezno (Pavel Dungl) 1027
23.1 Vrozený pakloub bérce 1027
23.2 Vrozená posteromediální angulace bérce 1029
23.3 Kongenitální pakloub fibuly 1030
23.4 Genu varum 1030
23.4.1 Morbus Blount 1031
23.4.2 Genu varum při fokální fibrokartilaginózní dysplazii 1032
23.5 Genu valgum 1033
23.5.1 Genu valgum po zlomenině proximální tibie 1035
23.6 Rotační poruchy bérce 1036
23.7 Vrozený defekt fibuly a tibie 1038
23.7.1 Vrozené chybění fibuly (fibulární hemimelie) 1038
23.7.2 Vrozené chybění tibie (tibiální hemimelie) 1040
23.7.3 Vrozený kulový hlezenní kloub 1040
23.8 Žilní onemocnění dolních končetin 1040
23.8.1 Varices cruris 1040
23.8.2 Bércový vřed (ulcus cruris venosum) 1042
23.8.3 Flebotrombóza (tromboflebitida) 1043
23.8.4 Prevence trombembolické nemoci 1047
23.9 Kompartment syndrom 1048
23.9.1 Syndrom m.tibialis anterior 1049
23.10 Poranění ligamentózního aparátu hlezna (Pavel Dungl, Aleš Podškubka) 1050
23.10.1 Akutní nestabilita hlezna 1051
23.10.2 Chronická laterální nestabilita hlezna 1054
23.10.3 Ruptura Achillovy šlachy 1055
23.10.4 Luxace peroneálních šlach 1058
23.11 Artróza hlezna 1060
23.11.1 Osteochondrální léze talu 1060
23.11.2 Poúrazové deformity hlezna 1062
23.11.3 Tarzomegalie 1063
23.11.4 Artroskopie hlezna (Tomáš Kasal) 1064
23.11.5 Totální endoprotéza hlezenního kloubu 1066
23.12 Artrodéza hlezna 1066
24 Noha (Pavel Dungl) 1071
24.1 Úvod 1071
24.2 Vyšetření nohy 1072
24.2.1 Klinické vyšetření nohy 1072
24.2.2 RTG vyšetření nohy 1075
24.3 Vrozené a získané deformity nohy 1079
24.3.1 Metatarsus adductus 1079
24.3.2 Pes calcaneovalgus 1079
24.3.3 Pes equinovarus congenitus 1080
24.3.4 Metatarsus varus congenitus 1092
24.3.5 Talus verticalis 1093
24.3.6 Deformity nohou při artrogrypóze 1096
24.3.7 Koalice tarzálních kostí 1097
24.3.8 Nadpočetné kůstky nohy 1098
24.3.9 Vrozené vady prstů 1099
24.4 Plochá noha 1105
24.4.1 Dětská plochá noha – pes planovalgus 1106
24.4.2 Získaná plochá noha dospělých 1112
24.4.3 Peroneální spastická plochá noha 1114
24.5 Neurogenně podmíněné deformity nohy 1115
24.5.1 Deformity nohou u chabých obrn 1116
24.5.2 Specifické deformity nohy a hlezna u chabých obrn 1117
24.5.3 Noha vyklenutá (pes cavus) 1118
24.5.4 Mortonova neuralgie 1123
24.6 Aseptické nekrózy kostí nohy a bolesti paty 1124
24.6.1 Aseptická nekróza kosti loďkovité (M.Köhler I) 1125
24.6.2 Avaskulární nekróza hlavičky II.metatarzu (M.Freiberg-Köhler, M.Köhler II) 1126
24.6.3 Osteochondropatie sezamských kůstek 1127
24.6.4 Bolesti paty 1128
24.6.5 Bolesti v oblasti Achillovy šlachy 1130
24.7 Statické deformity předonoží 1131
24.7.1 Hallux valgus 1131
24.7.2 Juvenilní hallux valgus 1144
24.7.3 Komplikace po operacích pro hallux vagus 1144
24.7.4 Hallux rigidus 1145
24.7.5 Metatarzalgie 1147
24.7.6 Statické deformity prstů 1151
24.8 Různá postižení nohy 1155
24.8.1 Poškození nohy chladem 1155
24.8.2 Zlomeniny z přetížení 1156
24.8.3 Plantární fibromatóza (Dupuytrenova kontraktura plantární fascie) 1158
24.8.4 Exostóza na hřbetu nohy (Saxlova exostóza, šněrovací hrbol) 1158
24.8.5 Nemoci a deformity nehtů 1159
24.9 Syndrom diabetické nohy (Pavel Dungl, Petr Závitkovský) 1161
24.10 Artrodézy kloubů nohy 1164
24.10.1 Trojí déza sub talo 1164
24.10.2 Operace podle Lambrinudiho 1168
24.10.3 Pantalární déza 1168
24.10.4 Talokalkaneární extraartikulární artrodéza podle Gricea 1170
25 Diference délek končetin (Pavel Dungl) 1171
25.1 Základní pojmy 1171
25.2 Anamnéza a klinické vyšetření 1174
25.3 RTG vyšetření při zkratu končetin 1176
25.4 Předpověď dalšího růstu 1178
25.4.1 Fyziologický růst končetiny do délky 1178
25.4.2 Prognóza úhlových deformit skeletu 1181
25.5 Prodlužování u malého vzrůstu 1182
25.6 Terapie diference délky dolních končetin 1183
25.6.1 Zkrácení delší končetiny epifyzeodézou 1185
25.6.2 Jednorázové zkrácení delší končetiny 1185
25.7 Prodlužování kratší končetiny 1186
25.7.1 Fyziologie distrakce svalku 1186
25.7.2 Základy distrakční epifyzeolýzy 1188
25.7.3 Účinek prodlužování na měkké tkáně 1190
25.8 Komplikace prodlužování končetin 1191
25.9 Indikace jednotlivých způsobů prodlužování končetin 1192
Seznam literatury 1195
Rejstřík 1233

Křest knihy

  Dne 26. června 2006 byla na zámku Lužany u Přeštic udělena literární cena Josefa Hlávky v oboru lékařské vědy za rok 2005. Fotografie zachycuje prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedu ČLS JEP, při předávání ocenění vedoucímu autorského kolektivu prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc. Tato prestižní literární cena náleží za rok 2005 publikaci Ortopedie.

Získaná ocenění

Tato publikace získala v roce 2005 Cenu Josefa Hlávky v oblasti lékařských věd.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA