Jdi na obsah Jdi na menu

Artrodézy-operační postupy

29. 7. 2010

Artrodéza hlezna

Indikace

 • nutnost
  • volného pohybu subtalo
  • poop. nošení podpatku
  • norm. rozsahu pohybů u druhého hlezna
 • není vhodné u revmatiků - současné postižení ostatních kloubů - lépe TEP

Postavení

 • neutrální
 • talus lehce posunut dozadu - zvýhodnění páky m. triceps surae
 • pata v neutr. postavení
 • rotace stejná jako na druhé straně nebo vyšší o 5-10st. ZR
Nikdy nesmí být déza provedena ve vnitřní rotaci nohy nebo ve varozitě paty, tato dvě postavení těžce naruší stereotyp chůze a vynutí si reoperaci..

Operace

Přední déza

 • nejsnazší
 • řez 10 cm nad kl. štěrbinou, 2.5 cm med. od fibuly, pokr. dist. do úrovně os cuneiforme II.
 • odstranění chrup. dlátem
 • lze doplnit skluzným štěpem z tibie
 • u dětí distrakčně kompresní metoda s vložením štěpu z lop. kosti kyčelní, je umožněn další růst
 • fixace 12-16t

Transfibulární déza (Horowitz-Adams)

 • 10 cm nad apexem fibuly, dist. 1.5cm pod zevní kotník
 • OT fibuly 8cm, fragment se zcela uvolní nebo se ponechají dorz. vazy
 • fibula se podélně rozpůlí, zevní část se použije jako solidní štěp, lze přitáhnout šrouby

Kompresní déza (Charnley)

 • přední přístup
 • seříznutí maleolů tibie s kl. plochou a vrchlík talu
 • Steinmanův hřeb
  • v talu - při předním okraji tibie
  • v tibii - v polovině průřezu
 • posunutí talu dozadu
 • komprese ZF
 • fixace 12t
Transfibulární déza s ZF (Horowitz-Adams-Charnley)

Zadní déza

 • extraartikulární (Capmbell)
  • původně při TBC
  • řez med. od AŠ
  • med. odsunutí šlachy m. flexor hallucis longus
  • kortikospong. štěpy ze zadní plochy tibie a horní plochy patní kosti - lístky cibule
  • fixace 12t
 • intraartikulární
  • při selhání ostatních metod

Artrodézy kloubů nohy

Trojí déza subtalo

 • obnovení stability - PEC, cavovarus, equinovalgus, calc., dokomp. plochonoží
 • někdy i s transpozicí svalů

Obecné zásady

 • anterolat. přístup - Kocher, Ollier
 • sesadit dokonale kosti
 • rovný med. okraj nohy
 • pata-MTT I-MTT V - v jedné rovině
 • pata ve střed. postavení, lehká valgozita nevadí, varozita vadí!
 • PEC deformita
  • hlavice talu leží lat.
  • nutné vrácení hlavice talu med.
 • planovalg. deformita
  • hlavice talu leží med., je v PF
  • nutno zvednout hlavici a Cu vsunout pod Ta
 • zadní posunutí nohy => zvětš. páky tricepsu, výhodné při oslabení tricepsu (př. Hoke a Dunn)
 • při rovnováze DF a PF - Ryerson
 • zvětšení tlaků v hlez. kl.
 • cíl
  • vypadat přirozeně
  • nestáčet se lat.
  • nevyžadovat support k dosažení norm. post.
  • zátěž rovm. distr. na plantu
  • schopnost kontr. pohyb v hleznu
  • nejsou bolesti

Ryerson

 • dobrá na equinus, nedovolí velký posun nohy dozadu
 • rovná anterolat. incise
 • sloupnutí periostu s kr. ext.
 • otevření Ca-Cu kloubu, resekce před. č. Cu, resekce chrupavek
 • otevření Ta-Na kloubu, resekce chrup.
 • resekce hlavice Ta
 • odstranění sustentacula a kl. plošky Ta
 • otevření subtalo, odstr. kl. ploch
 • vytnutí klínu s bazí med. nebo lat.
 • posun nohy dozadu = větší resekce krčku Ta
 • někdy přídatný med. řez na Ta-Na kl. - lépší resekce kl. plošek, odstr. se i drsnatina Na
 • sesazení kostí
 • vyplnění štěpy, hlavně Ta-Na - nejv. riziko pakloubu
 • (trasf. KID)
 • přišití kr. ext.
 • SF na stehno, 20st v kol., sádr. vsedě
 • 6t - zkrácení SF pod koleno, podpatek, RTG
 • 12 - SF ex

Brittain - Dunn

 • dovolí posun nohy dorz.
 • oblouková lat. incise za zev. kotníkem, dále podélně ventr.
 • sesunutí kr. ext.
 • přerušení peron. šlach ("Z")
 • přerušení lig. Ca-Fib, Fib-Ta
 • otevření Ta-Na (z lat. strany)
 • otevření Na-Cun, Ca-Cu kl.
 • excise Na
 • odstranění chrupavek
 • seříznutí kl. ploch Ta
 • sesazení, hlavice talu do lůžka Cun II
 • přišití kr. ext.
 • sutura peron. šl.
 • pooperačně - stejné

Hoke - Kite

 • lehce zahnutý anterolat. přístup před zev. kot. (= Ollier)
 • mezi šl. m. peron. long. a tertius
 • protnutí Ta-Na (lat. i med.)
 • resekce subtalo
 • resekce krčku talu i s hlavicí
 • nohu lze posunout dozadu
 • vložení fragmentu hlavice a krčku Ta mezi Ta-Na
 • resekce Ca-Cu kl.
 • protnutí lig. Ca-Na plant. (pouze u PEC)
 • pooperačně - stejné

Lambrinudi

 • plánování: boční RTG v max. PF, určení resekce talu, konečná PF - 10st
 • Ollierův přístup
 • přerušení peron. šlach ("Z")
 • otevření Ta-Na, Ca-Cu
 • kompl. protnutí lat. kolat. vazů hlezna
 • vytnutí naměřeného klínu z Ta, s hlavicí a většinou krčku
 • seříznutí subtalo
 • vytvoření záseku v Na pro Ta
 • poop.: za 2t RTG, event. úprava posunu Ta, dále stejné
 • riziko: nekrosa Ta

3déza u pes calcaneus, calcaneocavus

 • paralýza tricepsu, ost. dl. svaly zachovány
 • krátké svaly táhnou patu dopředu
 • Steindlerova operace - uvoln. plant. struktur při úponu na patní kost
 • zahnutí incize před zevním kotníkem
 • klín. resekce Ca-Cu a Ta-Na s bazí dorz.
 • klín. resekce Ta-Ca s bazí vzadu.
 • posun nohy dozadu - zvýhodnění transponovaných předních sv. nohy
 • Siffert
  • šetrná 3déza
  • korekce se dosáhne Ta-Na resekcí
  • Na se zasadí jako čep do krčku Ta

Pantalární déza

 • u těžké nestab. hlezna i subtalo
 • jednodobá
 • dvoudobá - 3 déza, dále déza hlezna
 • uchování Ta-Ca vazu - cévní zásobení Ta

Talokalkaneární extraartikulární artrodéza podle Gricea (Grice - Green)

 • použití
  • děti s equinovalgus následkem dysbalance při centr. i perif. obrnách
  • DMO - slabé m. tib. ant. a post, hyperaktivní peronei (=valgozita) a triceps (=ekvinozita)
 • přednoží v abdukci, hlavice talu med. a plant., prominuje na vnitř. str. nohy
 • th ekvinovalgu
  • nefix. deformita - transpozice peroneii, podl. AŠ
  • fix. deformina - 3 déza
 • indikace
  1. ekvinozita zadní části nohy musí být korigována jako první
   • patní kost musí být reponibilní vůči talu - viz RTG zesilovač
   • pata musí jít převést do inverze
   • prodloužení AŠ a zadní kapsulotomie
  2. před operací je vždy nutné vyšetřit stabilitu hlezna
   • u nestab. kl. nejistý výsledek
   • odstranění valg. - supramal. OT (u starších), Ca-Fib tenodéza (u menších dětí)
  3. pata nesmí být překorigována do varozity
   • funkčně nevýhodná a růstem se dále zhoršuje
   • lépe valgozita
 • zahnutá incise nad sinus tarsi
 • sesunutí kr. ext.
 • odstranění vaziva lžičkou a části kort. dlátkem ze sinus tarzi lžičkou
 • v inverzi vložení 2 kortikospong. štěpů do záseků - z před. plochy tibie nebo stř. fibuly
 • noha do everze = štěpy drženy
 • SF 10t v DF hlezna